המשאבה מיועדת למערכות ווילפוינט
גוף המשאבה מבנה יניקה עצמית
בעלת משאבת וואקום עצמאית
המשאבה בעלת מנוע חשמלית
קטרי המשאבה : 6"/4"
תוצרת :Interwell , איטליה

משאבת Wellpoint electric

המשאבה מיועדת למערכות ווילפוינט
גוף המשאבה מבנה יניקה עצמית
בעלת משאבת וואקום עצמאית
המשאבה בעלת מנוע דיזל
קטרי המשאבה : 6"/4"

תוצרת :Interwell , איטליה

משאבת Wellpoint diesel

משאבת יניקה electric

המשאבה מיועדת ליניקת מים/ביוב
גוף המשאבה מבנה יניקה עצמית 
המשאבה בעלת מנוע חשמלית 
קטרי המשאבה : 6"/4"
תוצרת :Interwell , איטליה

המשאבה מיועדת למערכות ווילפוינט
הינה חסכונית בצריכת החשמל
הכוללת משאבת וואקום עצמאית 
המשאבה בעלת מנוע חשמלית
קטרי המשאבה : 4"
תוצרת :Interwell , איטליה

משאבת Wellpoint electric

המשאבה מיועדת ליניקת מים
גוף המשאבה מבנה יניקה עצמית
בעלת משאבת וואקום עצמאית
המשאבה בעלת מנוע חשמלית
קטרי המשאבה : 10"

תוצרת :Interwell , איטליה

משאבה צינטריפוגלית 

המשאבה מיועדת ליניקת מים/ביוב
גוף המשאבה מבנה יניקה עצמית
המשאבה בעלת מנוע דיזל
קטרי המשאבה : 6"/4"

תוצרת :Interwell , איטליה

משאבת יניקה diesel

נייד : 050-3734506  |   דוא"ל: Lidor@lidorpump.co.il  |  כתובת: ההדס 35 , אור עקיבא  |  כתובת למכתבים : ת.ד 4108 , קיסריה